SERVICII PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT

Sistem de management al calităţii ISO 9001

ISO 9001 a devenit cel mai răspăndit sistem de management al calităţii, organizaţiile fiind din ce în ce mai interesate de implementarea şi certificarea acestuia.

 

Beneficiile implementării unui astfel de standard sunt:

·         Îndeplinirea politicii şi a obiectivelor organizaţiei;

·         Câştigarea încrederii clienţilor;

·         Creşterea satisfacţiei clienţilor;

·         Îmbunătăţirea continua a performanţei generale;

·         Adaptarea activă şi sistematică la modificările condiţiilor pieţei;

·         Satisfacţia angajaţilor;

·         Îmbunătăţirea performanţei;

·         Transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaţiei;

·         Evitarea erorilor în locul corectării lor;

·         Economie de timp şi bani.

 

Sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale OHSAS 18001

Faptul ca o societate este certificata în conformitate cu standardul OHSAS 18001, prezintă cu certitudine dovada că organizaţia protejează sănatatea şi securitatea angajaţilor, cu ajutorul unui sistem bine prestabilit.

 

Beneficiile implementării unui astfel de standard sunt:

·         Menţinerea sub control a riscurilor profesionale prin determinarea reală a riscurilor la locurile de muncă;

·         Reducerea numărului de accidente datorită sistematizării tuturor activităţilor relevante pentru sănătatea şi securitatea muncii;

·         Riscuri reduse – costuri reduse;

·         Siguranţa legislatiei juridice datorită stricteţei aplicării tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile;

·         Identificarea şi motivarea crescută a angajaţiilor datorită implementării managementului în procesele OHSAS;

·         Pierderi materiale reduse datorită accidentelor în muncă;

·         Reducerea contribuţiei de asigurare pentru accidente de mună şi boli profesionale;

·         Imagine îmbunătăţită şi abilitate competitivă prin intermediul performanţei sistemului;

Evaluarea riscurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile din organizaţie şi evaluarea conformării cu legislaţia aplicabilă sunt printre elementele critice ale acestui sistem.

                Sistem de management de mediu ISO 14001

ISO 14001 este un standard cu largă recunoaştere internaţională care conţine cerinţe obligatorii referitoare la respectarea legislaţiei sau altor reglementări de mediu aplicabile şi reprezintă standardul de referinţă pentru implementarea unui sistem de management al mediului propus de specialiştii forului internaţional de standardizare. Şi toate acestea în vederea sprijinirii organizaţiilor interesate în atingerea obiectivelor referitoare la mediu şi a celor economice, dar şi aspecte de ordin strategic şi concurenţial, prin susţinerea protecţiei mediului şi a prevenirii poluării.

 

Beneficiile implementării unui astfel de standard sunt:

·         Sistematizarea tuturor activităţilor de mediu relevante care duce la reducerea riscurilor de mediu;

·         Creşterea încrederii comunităţii, agenţiilor guvernamentale, a băncilor, asiguratorilor şi a clienţilor;

·         Îmbunătăţirea performanţei mediului prin intermediul organizaţiei;

·         Economie de costuri printr-o gândire şi acţiune sistematică şi pro-activă;

·         Siguranţa legală ca urmare a observării sistematice a legislaţiei de mediu relevante şi a reglementărilor prin intermediul căreia este implementată.

 

Sistem integrat de management

Implementarea sistemelor integrate de management reprezintă cea mai bună soluţie pentru o organizaţie orientată către birocraţie minimă.

 

Beneficiile implementării unui sistem integrat de management sunt:

·         Simplificarea sistemelor de management deja existente, în cazul în care acestea există;

·         Abordarea consistentă şi integrată a cerinţelor comune standardelor;

·         Optimizarea consumului de resurse  utilizate (documentaţie la nivel minim);

·         Micşorarea costurilor de menţinere a mai multor sisteme de management;

·         Stabilirea unui cadru unic pentru îmbunătăţirea continuă a tuturor standardelor;

·         Costuri mai mici la certificare (în comparaţie cu fiecare sistem auditat şi certificat separat).

Un sistem integrat de management reprezintă o abordare managerială logică şi sistematică ceea ce permite implementarea de decizii strategice şi operaţionale optime care iau în considerare toate aspectele esenţiale ale afacerii sau activităţilor.