EVALUAREA RISCURILOR

Evaluarea riscurilor este o activitate instituţionalizată prin care se identifică factorii de risc dintr-un sistem de muncă şi se cuantifică dimensiunea lor printr-o combinaţie între gravitatea şi frecvenţa consecinţelor asupra factorului uman.

 

Scopul evaluării îl constituie:

·         Determinarea cantitativă a nivelului de risc pe loc de muncă/activitate;

·         Stabilirea nivelului de risc rezidual pe loc de muncă/activitate;

·         Stabilirea nivelului de risc rezidual global pe societate;

·         De a oferi un instrument managerial pentru a controla riscurile înainte ca acestea să se manifeste şi pentru a fundamenta un stil managerial proactiv pe linie de securitate şi sănătate în muncă;

 

Metoda de evaluare utilizată este o procedură de examinare sistematică a factorilor de risc, bazată pe combinaţia dintre gravitate şi probabilitate, principii recunoscute la nivel european.


Lucrarea va conţine:

·         Prezentarea metodei de evaluare a riscurilor de accidentare;

·         Constituirea echipei de analiză şi evaluare;

·   Descrierea sistemului de muncă din cadrul societăţii;

·         Evaluarea riscurilor pentru locul de muncă/activitate:

o   Fişa de evaluare a locului de muncă /activităţii (identificarea factorilor de risc, a personalului expus, coantificarea nivelului de risc);

o   Graficul de prezentare al nivelului de risc pentru factorii de risc de la fiecare loc de muncă /activitate;

o   Prezentarea formei concrete de manifestare a factorilor de risc de la locul de muncă /activitate;

o   Graficul de prezentare al factorilor de risc identificaţi după elementele sistemului de muncă pentru locul de muncă /activitate;

·         Fişa de măsuri de prevenire şi protecţie propuse;

·         Calculul nivelului de risc rezidual global la nivel de societate.

 

Pe baza evaluării riscurilor se vor stabili:

·         Planuri de prevenire şi protectie cu măsuri tehnice, organizatorice şi igienico-sanitare care au ca obiectiv principal elimiarea, evitarea sau diminuarea acţiunii factorilor de risc identificati;

·         Managementul (gestionarea şi monitorizarea) riscurilor.