SERVICII DE PROTECTIA MEDIULUI

  • Întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de mediu;
  • Managementul riscurilor de mediu;
  • Managementul deşeurilor;
  • Managementul substanţelor chimice şi periculoase;
  • Managementul precursorilor;
  • Auditul de mediu.