SERVICII MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI

 

 

  • Elaborare/actualizare statut, contract societate comercială;
  • Elaborare contract colectiv de munca;
  • Elaborare regulament intern;
  • Optimizare organigramă de funcţionare; 
  • Elaborare fisa de post;
  • Întocmire contract individual de munca;
  • Întocmire acte aditionale la contractul individual de munca;
  • Îompletare decizii privind executarea contractului individual de munca;
  • Completare fisă de solicitare pentru efectuarea controalelor medicale la angajare si periodice.